NACO Startup showcase

Today, Idénergie participated at NACO Startup showcase in Niagara Falls, ON. 20151006_08124420151006_08141420151006_081201